Yönetim
Koordinatör Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL
Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Nurcan UZEL

 

Ölçme Değerlendirme Birimi

 

Öğr.Gör. Sercan SEZER

Gülsüm ÖZDEMİR