Görev Tanımı

 

Ölçme Değerlendirme Biriminin Görev Tanımları

  • Üniversitenin izleme-değerlendirme performans göstergelerine ilişkin verileri toplamak,
  • Verileri bilimsel ve objektif bir biçimde değerlendirmek,
  • Verilerin karşılaştırmalı grafiksel gösterimlerle raporlanması sağlamak.
  • Uluslararası derecelendirme verilerini derlemek başvuruları gerçekleştirmek.